Sculpture Park

peter_pilz_bombentrichter2peter_pilz_bombentrichter
Peter Pilz: Bombentrichter, 2001

peter_pilz_pavillon_ausenpilz_hornemann_pavillon_ausen
Peter Pilz: Pavillon, innen: Thomas Hornemann 2013-2014

peter_pilz_tempel2
Peter Pilz: Tempel, 2005

peter_pilz_torony
Peter Pilz: Torony, 1993

peter_pilz_woodhouse2
Peter Pilz: wooden house, 2009

hartwig_walcher_hook
Hartwig Walcher: hook, 2013

tobias_hauser_bruecke1tobias_hauser_bruecke3
Tobias Hauser: Brücke, 2014

ronald_zechner_wuerfel1
Ronald Zechner: In die Landschaft gewürfelt, 2014

.kogler_winterhandschuhPeter Kogler, Hand, 2016

.

Land Art Eisenberg / Außenstelle Obrenovac